Moedersterfte door zwangerschap of bevalling in het buitenland 

Wist je dat … 

… Elke 2 minuten er 1 vrouw sterft.
… Dat zijn 720 vrouwen per dag en 262.800 vrouwen per jaar.
… Voor elke vrouw die sterft zijn er 20 vrouwen die ernstig ziek worden of zelfs gehandicapt raken.
… 75% van deze vrouwen overlijdt rondom de bevalling.
… Maar liefst 37.000 overlijden als gevolg van een illegale abortus.
… Een groot deel van deze vrouwen die overlijden zijn eigenlijk nog meisjes.
… 38% van alle vrouwen in ontwikkelingslanden bevalt zonder hulp van een verloskundige of arts.
… In Ethiopië dat percentage op 94% ligt.
… 85% van de sterfgevallen redelijk eenvoudig zijn te voorkomen.
… 2/3 van de sterfgevallen plaatvindt in slechts 10 landen.  

Cijfers waarvan we schrikken en we schrikken, want moeders kunnen niet gemist worden.  

Millenniumdoelen 

In 2000 stelde de Verenigde Naties millenniumdoelen op. Deze doelstellingen zijn gericht op het bestrijden van armoede in de wereld. Het 5e doel in het rijtje was dat er in 2015 minder vrouwen zouden sterven als gevolg van zwangerschap en bevalling. Het streven was een wereldwijde daling van 75%. Sindsdien is moedersterfte bijna gehalveerd. Maar helaas is dit nog niet op het schema van de doelstelling die in 2000 opgesteld is.  

Cijfers wereldwijd 

In Somalië sterven 1 op de 16 vrouwen als gevolg van zwangerschap en bevalling. Maar ook in de andere landen in Afrika zijn de cijfers heel erg hoog.
Waar in ontwikkelde landen gemiddeld 20 vrouwen overlijden per 100.000 geboortes, is dat in Afrika 830 vrouwen en in Azië 330 vrouwen.  

Oorzaken 

Er zijn 3 belangrijke oorzaken aan te wijzen waardoor de moedersterfte in deze landen zo hoog ligt.  

De belangrijkste oorzaak van moedersterfte is het gebrek aan goed opgeleide artsen en verloskundigen. Vrouwen overlijden al door simpele complicaties, omdat er niet genoeg opgeleide artsen in de buurt zijn om deze complicaties te behandelen. 

In de tweede plaats is er in veel Afrikaanse landen een gebrek aan voorbehoedsmiddelen. Veel vrouwen hebben niet de keus als het gaat om de hoeveelheid kinderen en raken vaak ongewenst zwanger. Voorbehoedsmiddelen zorgen er ook voor dat er minder zwangerschappen onder tieners zijn. Bij tieners is het risico op complicaties veel groter en de moedersterfte heel hoog. 

Een ander heel groot probleem is de illegaliteit van abortus. Illegale abortussen worden vaak niet hygiënisch uitgevoerd en veroorzaakt infecties met de dood als gevolg.  

Wat te doen 

In deze landen worden er veel verloskundigen en verpleegkundigen opgeleid. Zij worden vertrouwd door de gemeenschap en kunnen hulp bieden bij simpele complicaties. Ze geven de aanstaande moeder advies en kunnen op tijd doorverwijzen mocht het nodig zijn.  

Daarnaast zijn klinieken vaak niet te bereiken door slechte wegen en gebrek aan transport en geld. Er worden veel wachthuizen gebouwd waar zwangere vrouwen de laatste periode van de zwangerschap kunnen verblijven. 

Het belangrijkste is nog wel dat vrouwen alleen zwanger worden als ze dat daadwerkelijk willen. Dit kan met anticonceptie en dat is in veel landen nog een taboe. Anticonceptie zou ook veel tienerzwangerschappen kunnen voorkomen. Voorlichting aan vrouwen geven is daarom een belangrijk onderdeel voor het terugdringen van de moedersterfte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *